Baterie oxid manganičitý-lithium

f

Definice:primární baterie — baterie, která není určena k nabíjení elektrickým proudem, neboť na rozdíl od akumulátorového článku je elektrochemická reakce v ní nezvratnáprimární baterie s nevodným elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolytem
, jejíž kladná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k redukční reakcikladná elektroda obsahuje oxid manganičitý a záporná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k oxydační reakcizáporná elektroda lithium
Poznámka:
Sekce:482-04-10
Anglicky:lithium manganese dioxide battery
Německy:Lithium-Mangandioxid-Batterie, f
Francouzsky:pile au bioxyde de manganèse et lithium, f