Baterie oxid stříbrný-zinek

f

Definice:primární baterie — baterie, která není určena k nabíjení elektrickým proudem, neboť na rozdíl od akumulátorového článku je elektrochemická reakce v ní nezvratnáprimární baterie s alkalickým elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolytem
s kladná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k redukční reakcikladnou elektrodou obsahující oxid stříbrný a se záporná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k oxydační reakcizápornou elektrodou ze zinku
Poznámka:
Sekce:482-04-04
Anglicky:zinc silver oxide battery
Německy:Zink-Silberoxid-Batterie, f
Francouzsky:pile à oxyde d'argent et zinc, f