Elektrický zdroj

m; zdroj elektrického napětí, m; zdroj elektrického proudu, m, zdroj elektrické energie, m

Definice:zařízení, které vyrábí elektrickou energii z jiného druhu energie. Tou může být například energie chemická (galvanický článek — druh elektrického zdroje, jehož energie je odebírána z elektrochemické reakce probíhající uvnitř článku (na jeho elektrodách vzniká rozdíl potenciálu, daný chemickými reakcemi mezi nimi a elektrolytem, který je zdrojem elektromotorického napětí). Sestává ze dvou chemických fází oddělených tzv. solným můstkem nebo porézní deskou. Dělí se na primární články (suchý, alkalický, zinko-stříbřitý, lithiový, Voltův, …) a sekundární (též akumulátorové) články (olověné, nikl-olověné, nikl-kadmiové, niklmetalhydridové, lithium-iontové, …)galvanické články: baterie — jeden nebo více článků vybavených prvky nezbytnými pro použití, např. pouzdrem, pólovými vývody, značením a ochrannými prvkybaterie, akumulátorová baterie — baterie tvořená jedním nebo více akumulátorovými článkyakumulátory, palivové články), mechanická (dynamo, alternátor), tepelná (termočlánky), sluneční (fotočlánky), nebo fyziologická
Alias:zdroj elektrického napětí
zdroj elektrického proudu
zdroj elektrické energie
Anglicky:voltage source
Německy:Spannungsquelle, n
Francouzsky:source de tension, m