Elektrochemický systémDefinice:Elektrochemický systém každého chemického zdroje elektrické energie je tvořen kladnou elektrodou, zápornou elektrodou a roztokem elektrolytu. Podle chemického složení elektrochemicky aktivních látek těchto základních součástí jsou rozlišovány jednotlivé typy zdrojových systémů.
Poznámka:
  • Normalizovaná definice pro články a baterie neexistuje