Elektroda

f

Definice:typ vodiče elektrického proudu, sloužící pro kontakt s nekovovými částmi obvodu (např. polovodič, elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolyt
, vakuum, prostor naplněný plynem). Elektrody jsou složeny z proudový kolektor — sběrač elektrického prouduproudového kolektoru a aktivní materiál — materiál, který při vybíjení článku chemicky reaguje a tím vytváří elektrickou energii
aktivního materiálu
. Používají se potenciometrické, svářecí nebo třeba medicínské elektrody; jsou též součástí galvanický článek — druh elektrického zdroje, jehož energie je odebírána z elektrochemické reakce probíhající uvnitř článku (na jeho elektrodách vzniká rozdíl potenciálu, daný chemickými reakcemi mezi nimi a elektrolytem, který je zdrojem elektromotorického napětí). Sestává ze dvou chemických fází oddělených tzv. solným můstkem nebo porézní deskou. Dělí se na primární články (suchý, alkalický, zinko-stříbřitý, lithiový, Voltův, …) a sekundární (též akumulátorové) články (olověné, nikl-olověné, nikl-kadmiové, niklmetalhydridové, lithium-iontové, …)galvanických článků. Podle chemických reakcí, které na nich vznikají, se dělí na anoda — podle konvence elektroda článku, na níž probíhá oxydační reakce
anody
a katoda — podle konvence elektroda článku, na níž probíhá redukční reakce
katody
a podle jejich počtu na elektrody prvního a druhého druhu.
Poznámky:
  • Vedle elektrochemicky aktivních látek jsou elektrody chemických zdrojů elektrické energie tvořeny nosným skeletem, elektronově vodivou složkou a proudovým kolektorem, který je buď přímo nebo prostřednictvím vodivého praporce spojen s pólovým vývodem článku nebo baterie. V mnoha případech zastává některá z uvedených částí několik funkcí, tak např. nosný skelet sintrovaných elektrod je současně proudovým kolektorem, tedy i elektronově vodivou složkou.
  • Podle sestavy jednotlivých částí a technologie výroby je možno elektrody například hermeticky uzavřených akumulátorů zařadit do několika skupin - sintrované, lisované, plastem pojené elektrody.
Sekce:482-02-02
Anglicky:plate
Německy:Platte, f
Francouzsky:plaque, f