Gravimetrická kapacita

f

Definice:podíl kapacita (článků nebo baterií) — elektrický náboj, který může článek nebo baterie dodat za stanovených podmínek vybíjeníkapacity článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článku
nebo baterie — jeden nebo více článků vybavených prvky nezbytnými pro použití, např. pouzdrem, pólovými vývody, značením a ochrannými prvkybaterie a jejich hmotnosti
Poznámky:
Sekce:482-03-19
Anglicky:gravimetric capacity
Německy:spezifische Kapazität, f
Francouzsky:capacité massique, f