Hermetický akumulátorový článek

m

Definice:trvale uzavřený plynotěsný článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článek
bez prvku pro uvolnění tlaku
Alias:hermetický akumulátor
Sekce:482-02-01
Anglicky:hermetically sealed cell
Německy:hermetisch dichte Zelle, f
Francouzsky:élément hermétique, m