Hranolový

adj

Definice:popisuje článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článek
nebo baterie — jeden nebo více článků vybavených prvky nezbytnými pro použití, např. pouzdrem, pólovými vývody, značením a ochrannými prvkybaterii, mající tvar mnohostěnu, jehož stěny jsou pravoúhlé
Alias:prizmatický
Poznámky:
  • Někdy se objevuje i výraz hranolovitý článek
  • Někdy se objevuje výraz malý hranolový (malý prizmatický) článek, jedná se o článek ve tvaru pravoúhlého rovnoběžnostěnu, jehož rozměry šířky a tloušťky nejsou větší než 25 mm.
Sekce:482-02-38
Anglicky:prismatic
Německy:quaderförmig, Adjektiv
Francouzsky:parallélépipédique, adj