Indikátor množství elektrolytu

m

Definice:prvek používaný pro usnadnění měření úrovně elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolytu
v článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článku
Sekce:482-05-52
Anglicky:electrolyte level indicator
Německy:Elektrolytstandanzeiger, m
Francouzsky:indicateur de niveau, m