Kapsová elektroda

f

Definice:elektroda — typ vodiče elektrického proudu, sloužící pro kontakt s nekovovými částmi obvodu (např. polovodič, elektrolyt, vakuum, prostor naplněný plynem). Elektrody jsou složeny z proudového kolektoru a aktivního materiálu. Používají se potenciometrické, svářecí nebo třeba medicínské elektrody; jsou též součástí galvanických článků. Podle chemických reakcí, které na nich vznikají, se dělí na anody a katody a podle jejich počtu na elektrody prvního a druhého druhu.elektroda z nikl-kadmia nebo nikl-železa tvořená sestavou ocelových kapes, které mohou být pokovené niklem, a které obsahují aktivní materiál — materiál, který při vybíjení článku chemicky reaguje a tím vytváří elektrickou energii
aktivní materiál
Poznámky:
  • Známější termín jsou lisované elektrody
  • Konstrukce: Tyto elektrody jsou připravovány ve formě tablet lisováním směsi elektrochemicky aktivní látky a vodivé složky. Jako vodivá složka je používán práškový grafit nebo kovový, nejčastěji niklový prach. Tam, kde elektrochemicky aktivní látka vykazuje dobrou elektronovou vodivost, nebývá používána přísada vodivé složky. Proudovým kolektorem může být např. kovová tkanina tvořící obal elektrodové tablety nebo perforovaný tenký plech který je obalem tzv. kapsových elektrod.
  • Výhody a nevýhody: Předností lisovaných elektrod je jednoduchá a relativně levná výroba. Jejich nedostatkem je zhoršený kontakt aktivní hmoty s elektronově vodivou složkou, čehož důsledkem je zvýšená vnitřní impedance článků. Nejčastěji jsou lisované elektrody využívány při výrobě knoflíkových akumulátorů.
Sekce:482-05-21
Anglicky:pocket plate
Německy:Taschenplatte, f
Francouzsky:plaque à pochettes, f