Nabíjení modifikovaným konstantním napětím

n

Definice:nabíjení baterie — proces, v jehož průběhu je akumulátorovému článku nebo baterii dodávána z vnějšího obvodu elektrická energie, která v nich vyvolá chemické změny a tím akumulaci energie ve formě chemické energienabíjení konstantním napětím, kdy elektrický proud je omezen na předem určenou hodnotu
Poznámka:
Sekce:482-05-50
Anglicky:modified constant voltage charge
Německy:modifizierte Konstantspannungsladung, f
Francouzsky:charge à tension constante modifiée, f