Napětí při zatíženíDefinice:Jedná se hodnotu napětí akumulátoru nebo baterie měřenou při zatížení, tedy při průchodu vybíjecího proudu.
Správný pojem je vybíjecí napětí (článků nebo baterií) — napětí mezi pólovými vývody článku nebo baterie při vybíjenívybíjecí napětí (článků nebo baterií)
Poznámky:
Anglicky:closed-circuit voltage (CCV)