Nevylitelný článek

m

Definice:článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článek
, ze kterého bez ohledu na jeho polohu nemůže uniknout elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolyt

Poznámka:
Sekce:482-05-16
Anglicky:non-spillable cell
Německy:kippsichere Zelle, f
Francouzsky:élément renversable, m