Přechodné napěťové minimum (TMV)Definice:TMV - Transient Minimum Voltage neboli přechodné napěťové minimum. Tento výraz se používá u baterií, kde došlo k pasivace elektrod — Po určité době styku, především kovových elektrod s elektrolytem nebo jeho rozpouštědlem, se může na jejich povrchu vytvořit kompaktní vrstva sloučenin, která zabraňuje přístupu iontů elektrolytu k povrchu elektrody. Tento jev se nazývá pasivace elektrod a může se negativně projevit hlavně u některých typů lithiových primárních baterií po jejich dlouhodobém skladování, zvláště za zvýšených teplot. K pasivaci eletrod může dojít i u akumulátorů, zvláště u olověných a NiMH akumulátorů. Důsledkem pasivace elektrod je vytváření tzv. TMV (Transient Minimum Voltage): přechodné napěťové minimum pasivaci elektrod.
Poznámky:
Anglicky:Transient Minimum Voltage