Paralelně sériové spojení (článků nebo baterií)

n

Definice:uspořádání článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článků
nebo baterie — jeden nebo více článků vybavených prvky nezbytnými pro použití, např. pouzdrem, pólovými vývody, značením a ochrannými prvkybaterií, ve kterém paralelně spojené články nebo baterie jsou sériové spojení (článků nebo baterií) — uspořádání článků nebo baterií, ve kterém každý kladný pólový vývod každého článku nebo baterie je připojen k zápornému pólovému vývodu dalšího článku nebo baterie v řaděspojeny do série
Poznámky:
Sekce:482-03-40
Anglicky:parallel series connection (related to cells or batteries)
Německy:Parallel-Reihenschaltung (von Zellen oder Batterien), f
Francouzsky:montage en parallèle-série (d’un élément ou d’une batterie), m