Pilotní článek

m

Definice:vybraný článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článek
baterie, který se používá pro posouzení nebo jako představitel průměrného stavu parametrů baterie
Sekce:482-01-11
Anglicky:pilot cell
Německy:Pilotzelle, f
Francouzsky:élément pilote, m