Plastem pojená elektrodaDefinice:Konstrukce: Podstatou výroby plastem pojených elektrod je nanášení směsi elektrochemicky aktivní látky, vodivé složky a pojiva na kolektor tvořený perforovaným plechem nebo kovovou tkaninou. Takto vyráběné elektrody jsou relativně levné a mohou obsahovat zvýšený podíl aktivní hmoty a tím vykazovat zvýšenou kapacitu. Obsah pojiva však zvyšuje impedanci (odpor) především kladných elektrod a tím je snížena možnost nabíjení i vybíjení velkými proudy.
Poznámky:
  • Použití: S výhodou jsou plastem pojené elektrody používány pro výrobu záporných elektrod NiCd a NiMH akumulátorů, protože jejich elektrochemicky aktivní hmoty jsou dobře vodivé (kovové Cd jako nabitá část elektrody NiCd a slitina kovů u NiMH akumulátorů). Kladné plastem pojené elektrody se používají hlavně při výrobě knoflíkových akumulátorů, válcových akumulátorů pro záskokové zdroje a levných komerčních akumulátorů. Záporné plastem pojené elektrody jsou s výhodou používány ve všech typech hermeticky uzavřených akumulátorů, u kterých nejsou kladeny extrémní požadavky na velikost nabíjecích a vybíjecích proudů a na zvýšenou spolehlivost.
  • V normě tento pojem není specifikován.
Anglicky:foam electrode