Sériové spojení (článků nebo baterií)

n

Definice:uspořádání článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článků
nebo baterie — jeden nebo více článků vybavených prvky nezbytnými pro použití, např. pouzdrem, pólovými vývody, značením a ochrannými prvkybaterií, ve kterém každý kladný pólový vývod každého článku nebo baterie je připojen k zápornému pólový vývod — vodivá část zařízení, elektrického obvodu, nebo elektrické sítě, určená pro spojení tohoto zařízení, tohoto elektrického obvodu, nebo této elektrické sítě s jedním nebo více vnějšími vodiči.
Příklady nejběžnějších pólových vývodů:
Značení vývodů u akumulátorů
Různé pólové vývody v praxi
Viz též: kladný pólový vývod, záporný pólový vývod nebo chránič pólového vývodu.
pólovému vývodu
dalšího článku nebo baterie v řadě
Poznámky:
Sekce:482-03-41
Anglicky:series connection (related to cells or batteries)
Německy:Reihenschaltung (von Zellen oder Batterien), f; Serienschaltung (von Zellen oder Batterien), f
Francouzsky:montage en série (d’un élément ou d’une batterie), m