Sada elektrod

f; blok elektrod, m

Definice:hotová montážní skupina kladných a záporných sestav elektroda — typ vodiče elektrického proudu, sloužící pro kontakt s nekovovými částmi obvodu (např. polovodič, elektrolyt, vakuum, prostor naplněný plynem). Elektrody jsou složeny z proudového kolektoru a aktivního materiálu. Používají se potenciometrické, svářecí nebo třeba medicínské elektrody; jsou též součástí galvanických článků. Podle chemických reakcí, které na nich vznikají, se dělí na anody a katody a podle jejich počtu na elektrody prvního a druhého druhu.elektrod s vloženými separátor (elektrody) — konstrukční část článku vyrobená z materiálu prostupného pro ionty, který uvnitř článku zabraňuje elektrickému kontaktu mezi elektrodami opačné polarity, ale současně umožňuje kontakt elektrod s elektrolytemseparátory a pólový vývod — vodivá část zařízení, elektrického obvodu, nebo elektrické sítě, určená pro spojení tohoto zařízení, tohoto elektrického obvodu, nebo této elektrické sítě s jedním nebo více vnějšími vodiči.
Příklady nejběžnějších pólových vývodů:
Značení vývodů u akumulátorů
Různé pólové vývody v praxi
Viz též: kladný pólový vývod, záporný pólový vývod nebo chránič pólového vývodu.
pólovými vývody
nebo mezičlánkovými spojkami
Alias:blok elektrod
Sekce:482-02-08
Anglicky:plate pack
Německy:Plattenblock, m
Francouzsky:bloc de plaques, m