Specifická charakteristika (článků nebo baterií)

f

Definice:podíl daného elektrického množství v článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článku
nebo v baterie — jeden nebo více článků vybavených prvky nezbytnými pro použití, např. pouzdrem, pólovými vývody, značením a ochrannými prvkybaterii a jejich hmotnosti, objemu nebo plochy
Poznámka:
  • Specifické charakteristiky mohou být vyjádřeny např. v ampérhodinách na krychlový decimetr (Ah/dm³), ve watthodinách na kilogram (Wh/kg) atd.
Sekce:482-03-34
Anglicky:specific characteristic (related to cells or batteries)
Německy:bezogene Kenngröße (einer Zelle oder Batterie), f
Francouzsky:caractéristique spécifique (d’un élément ou d’une batterie), f