Střídavý proud

m

Definice:elektrický proud, který je periodickou funkcí času s nulovou stejnosměrnou složkou nebo, v širším významu, se zanedbatelnou stejnosměrnou složkou
Poznámky:
Sekce:131-11
Anglicky:alternating current, AC