Standardní napěťový článek

m

Definice:článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článek
používaný jako referenční napěťový zdroj, který má při stanovené teplotě neměnné a specifické napětí naprázdno (článků nebo baterií) — napětí článku nebo baterie při nulovém vybíjecím proudunapětí naprázdno
Sekce:482-01-17
Anglicky:standard voltage cell
Německy:Normalelement, n
Francouzsky:élément de référence de tension, m