Stejnosměrný proud

m

Definice:elektrický proud, který je časově nezávislý nebo, v širším významu, periodický, u něhož má primární význam jeho stejnosměrná složka
Poznámky:
Sekce:131-11