Suchý článek

m

Definice:primární baterie — baterie, která není určena k nabíjení elektrickým proudem, neboť na rozdíl od akumulátorového článku je elektrochemická reakce v ní nezvratnáprimární baterie obsahující elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolyt
, který je znehybněn
Poznámky:
Sekce:482-04-14
Anglicky:dry cell $
Německy:Trockenzelle, f
Francouzsky:pile sèche, f