Teplotní koeficient (kapacity)

m

Definice:poměr změny kapacity článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článku
a odpovídající změny teploty
Sekce:482-03-18
Anglicky:temperature coefficient (of the capacity)
Německy:Temperaturkoeffizient (der Kapazität), m
Francouzsky:coefficient de température (de la capacité), m