Uzavřený plynotěsný článek

m

Definice:článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článek
, který zůstává uzavřený a neuvolňuje ani plyn ani kapalinu, pokud se provozuje v rámci limitů stanovených výrobcem
Poznámka:
Sekce:482-05-17
Anglicky:sealed cell
Německy:gasdichte Zelle, f
Francouzsky:élément étanche, m