Válcový článek

m

Definice:článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článek
válcového tvaru, jehož celková výška je rovna nebo větší než jeho průměr
Sekce:482-02-39
Anglicky:cylindrical cell
Německy:zylindrische Zelle, f
Francouzsky:élément cylindrique, m