Větrací zátka

f; větrací uzávěr, m

Definice:součástka namontovaná do větracího otvoru článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článku
v provedení, které umožňuje větrání plynů vzniklých v článku elektrolýzou
Alias:větrací uzávěr
Sekce:482-05-23
Anglicky:vent cap
Německy:Entgasungsstopfen, m
Francouzsky:bouchon, m