Větraný článek

m

Definice:akumulátorový článek — článek, který je určen k nabíjení elektrickým proudemakumulátorový článek, který má víko opatřené otvory, jimiž mohou zplodiny elektrolýzy a odpařování volně unikat z článků do ovzduší
Sekce:482-05-14
Anglicky:vented cell
Německy:geschlossene Zelle, f
Francouzsky:élément ouvert, m