Ventil

m

Definice:konstrukční část článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článku
, která dovoluje, aby plyn proudil pouze jedním směrem
Poznámka:
  • Ventil má charakteristický větrací nebo otvírací tlak a uzavírací tlak.
Sekce:482-02-12
Anglicky:valve
Německy:Zellenventil, n
Francouzsky:soupape, f