Vybíjení baterie

n

Definice:proces, při kterém baterie — jeden nebo více článků vybavených prvky nezbytnými pro použití, např. pouzdrem, pólovými vývody, značením a ochrannými prvkybaterie dodává za specifických podmínek elektrickou energii vytvořenou v článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článku
do vnějšího elektrického obvodu
Sekce:482-03-23
Anglicky:discharge (of a battery)
Německy:Entladung (einer Batterie), f
Francouzsky:décharge (d’une batterie), f