Zkušební referenční proud (It)Definice:It [A] = Cn [Ah] / 1 [h]

kde

Cn je zaručená kapacita v ampér hodinách (Ah) deklarovaná výrobcem, a n časová základna v hodinách (h), pro kterou je zaručená kapacita deklarována.
Poznámka:
Sekce:EN61434