ČSN EN 61959

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Mechanické zkoušky pro uzavřené plynotěsné přenosné akumulátorové články a baterie

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Mechanical tests for sealed portable secondary cells and batteries

Tato mezinárodní norma stanovuje zkoušky a požadavky pro ověřování mechanických vlastností uzavřených plynotěsných přenosných akumulátorových článků a baterií během manipulace a normálního používání. Stanovuje cíle zkoušek, metody zkoušek a přejímací kriteria odpovídající uzavřeným plynotěsným přenosným akumulátorovým článkům a bateriím různých elektrochemických systémů (Ni-Cd, Ni-MH a lithium), velikostí a tvarů (válcových, hranolových a knoflíkových).

Nahrazuje normy ČSN EN 61960-1 z r.2002 a ČSN EN 61960-2 z r.2002


Platnost:  od 1. 12. 2004
Třídicí znak:  364332
Odkaz na znění:  http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/36/71508/71508_nahled.htm