Články, baterie a akumulátory

Hlavním účelem těchto stránek je pomoci hlavně uživatelům přenosných baterií a konstruktérům elektrotechnických výrobků orientovat se ve stále se rozšiřujícím sortimentu akumulátorů a primárních článků, usnadnit volbu optimálního typu napájecího zdroje, popřípadě doporučit vhodné způsoby jejich nabíjení, skladování a ošetřování.
Snad by mohly stránky pomoci i při hodinách fyziky, aby se nastupující generace nemusela učit věci, které jsou již několik let nebo i desítek let zastaralé.
Informace se budeme snažit neustále doplňovat a aktualizovat, pokud uvidíme zájem ze strany našich zákazníků a spolupracovníků. Za připomínky, další náměty a názory předem děkujeme.
Základ těchto stránek vychází z dříve vydané knihy "Hermetické akumulátory v praxi" (vydavatel IN-EL Praha - ročník 2004 - ISBN 80-86230-34-1) od autorů: Ing. Jiří Marek, CSc. a Luděk Stehlík.  Slovo základ asi v tuto chvíli není na místě, protože za roky, které od vydání této knihy uplynuly, se v oblasti elektrochemických zdrojů uskutečnily velké skoky. Takže společné  těchto stránek s touto knihou zůstávájí pouze snad  posloupnosti jednotlivých kapitol u hermetických akumulátorů a také zůstavají stejní autoří (Marek-Stehlík). Nově bychom chtěli přidat informace o primárních článcích a o VRLA bateriích, které se chystáme postupně přidávat po spuštění tohoto informačního portálu.

Elektrochemické zdroje proudu obecně

Základní rozdělení elektrochemických zdrojů proudu, definice, historie, …

Elektrické akumulátory obecně

Tato kapitola nejdříve definuje některé pojmy používané dále v textu, zabývá se klasifikací a dělením akumulátorů obecně.

Hermetické akumulátory

Definice hermetických akumulátorů, jejich rozdělení (akumulátory nikl-kadmiové, nikl-metalhydridové, lithiové, …), nabíjení, pověry a mýty, …

Primární články a baterie

Tyto stránky pojednávájí o primárních (nenabíjecích) článcích a baterií, jejich rozdělení, složení, použití, …