Slovníček a pojmy

Jedná se o výklad slovíček a pojmů, týkající se oblasti elektrochemických zdrojů proudu, popřípadě zkratek a výraziv, které sice nejsou definovány v normách, ale které se v této oblasti používají. Nehledejte zde veškeré pojmy známé z fyziky ani z jiných oborů Takže až budete hledat například výraz kapacita, najdete zde vysvětlení, týkající se kapacity akumulátorů nebo baterií, ale již zde nenajdete kapacitu kondenzátoru nebo kapacitu přenosové soustavy. A pokud budete hledat výraz akumulátor, určitě zde nenajdete odkaz na stažení filmu Zdeňka Svěráka - Akumulátor 1.
Základní pojmy jsou zde uvedeny i v anglické, německé a francouzské verzi. Takže do vyhledavače můžete zadat i tyto výrazy. To by mělo pomoci hlavně při studování technických specifikací, které nejsou uvedeny v českém jazyce.
Základem tohoto slovníku je normalizovaný slovník Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 486: Akumulátorové články a baterie ČSN IEC 50(486), doplněn o některá výraziva z nově platného slovníku Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie ČSN IEC 60050-482 a o slova a slovní spojení používaná na těchto stránkách battex.info.
U jednotlivých výrazů převzatých z normy uvádíme odkaz "Sekce", kde je odkaz na danou kapitolu ve slovníku, popřípadě v poznámce uvádíme, že se nejedná o normalizovaný výraz.

Všechny platné normalizované termíny a defenice jsou uvedenyna IEC Electropedia, dostupné na http://electropedia.org/

 

A B C Č D E G H CH I J K L M N O P R S T U V W Z Ž

^A

aktivace
aktivační polarizace
aktivní materiál
aktivní povrch elektrody
aktivní složka – viz aktivní materiál
akumulátor – viz akumulátorový článek
akumulátorová baterie
akumulátorová baterie lithium ion – viz lithium ion akumulátorová baterie
akumulátorová baterie nikl-metalhydrid – viz nikl-metalhydridová akumulátorová baterie
akumulátorová baterie oxid nikelnatý-kadmium
akumulátorová baterie oxid nikelnatý-zinek
akumulátorová baterie oxid nikelnatý-železo
akumulátorová baterie oxid olovičitý-olovo
akumulátorová baterie stříbro-kadmium – viz stříbro-kadmiová akumulátorová baterie
akumulátorová baterie stříbro-zinek – viz stříbro-zinková akumulátorová baterie
akumulátorový článek
alkalická baterie oxid manganičitý-zinek
alkalická baterie vzduch-zinek
alkalický článek
ampérhodinová účinnost
anoda
anodická polarizace
anodická reakce

^B

barerie vzduch-kov
baterie
baterie disulfid železa-lithium
baterie fluorid uhlíku-lithium
baterie oxid manganičitý-lithium
baterie oxid měďnatý-lithium
baterie oxid stříbrný-zinek
baterie prvního vybavení – viz OEM baterie
baterie s chloridem zinečnatým
baterie thionylchlorid-lithium
baterie uhlík-zinek
baterie vzduch-zinek s neutrálním elektrolytem
bateriová police
bateriová skříň
bateriový nosič
bezpečnostní ventil
bezúdržbová akumulátorová baterie
bezvodý článek
blok elektrod – viz sada elektrod
boční izolátor

^C

CCCV metoda
cyklus (článku nebo baterie)

^Č

činný
článek
článek s roztavenou solí
článek s tuhým elektrolytem
článek vyplněný papírem
článek vyplněný pastou

^D

dvojice elektrod
dvoustupňové nabíjení

^E

Edisonův akumulátor – viz akumulátorová baterie oxid nikelnatý-železo
elektrický odpor – viz zdánlivý vnitřní odpor
elektrický zdroj
elektroda
elektroda (článku)
elektroda faure
elektroda Planté
elektrodová polarizace
elektrochemická reakce
elektrochemický systém
elektrolyt
energetická účinnost
energie baterie

^G

galvanický článek
gravimetrická kapacita

^H

hermetický akumulátor – viz hermetický akumulátorový článek
hermetický akumulátorový článek
hloubka vybití (DoD)
hranolový
HRL technologie

^CH

chránič pólového vývodu

^I

impedance baterie – viz zdánlivý vnitřní odpor
indikátor množství elektrolytu

^J

jmenovitá hodnota
jmenovitá kapacita – viz zaručená kapacita
jmenovité napětí

^K

kapacita (článků nebo baterií)
kapsová elektroda
katoda
katodická polarizace
katodická reakce
kladná elektroda
kladný pólový vývod
knoflíkový článek
komerční akumulátor
koncentrační polarizace
konečné nabíjecí napětí
konečné napětí
konečné vybíjecí napětí – viz konečné napětí
konečný nabíjecí proud
konektor
konzervační nabíjení
krystalizační polarizace
kryt pólového vývodu – viz chránič pólového vývodu

^L

Laclanchéova baterie
lithiový článek
lithium ion akumulátorová baterie

^M

mincový článek – viz knoflíkový článek
monoblok – viz monobloková nádoba
monobloková baterie
monobloková nádoba
mřížková elektroda

^N

nabíjecí faktor
nabíjecí proud
nabíjecí schopnost
nabíjení baterie
nabíjení konstantním napětím
nabíjení konstantním proudem
nabíjení modifikovaným konstantním napětím
nabitá polosuchá baterie – viz polosuchá nabitá baterie
nabitá suchá baterie – viz suchá nabitá baterie
nádobka článku
náhradní baterie
nalitá a nabitá baterie
nalitá a vybitá baterie
napětí akumulátoru
napětí naprázdno (článků nebo baterií)
napětí nezapojeného zdroje (týká se článků nebo baterií) – viz napětí naprázdno (článků nebo baterií)
napětí při zatížení
napětí při zatížení (nemá se používat) – viz vybíjecí napětí (článků nebo baterií)
napětí uzavřeného obvodu – viz vybíjecí napětí (článků nebo baterií)
neaktivovaný
nečinný
neformovaný suchý článek
nepřetržitá provozní zkouška
nevylitelný článek
Ni-Cd akumulátorová baterie – viz akumulátorová baterie oxid nikelnatý-kadmium
Ni-MH akumulátorová baterie – viz nikl-metalhydridová akumulátorová baterie
NiFe akumulátorová baterie – viz akumulátorová baterie oxid nikelnatý-železo
nikl-kadmiová akumulátorová baterie – viz akumulátorová baterie oxid nikelnatý-kadmium
nikl-metalhydridová akumulátorová baterie
nikl-zinková akumulátorová baterie – viz akumulátorová baterie oxid nikelnatý-zinek
nikl-železná akumulátorová baterie – viz akumulátorová baterie oxid nikelnatý-železo
normální nabíjení
normální proud – viz normální nabíjení
nouzová baterie

^O

objemová energie (baterie)
objemová kapacita
obsah elektrolytu
oceloniklový akumulátor – viz akumulátorová baterie oxid nikelnatý-železo
ocelový akumulátor – viz akumulátorová baterie oxid nikelnatý-železo
oddělovač – viz vymezovací rozpěrka
odolnost baterie
odpor – viz zdánlivý vnitřní odpor
OEM baterie
ohmická polarizace
Ohmův zákon
ochranná vložka
olověná akumulátorová baterie – viz akumulátorová baterie oxid olovičitý-olovo

^P

palivový článek
paměťový efekt
paralelně sériové spojení (článků nebo baterií)
paralelní spojení (článků nebo baterií)
parazitní reakce – viz vedlejší reakce
pasivace elektrod
periodické podmínky
pilotní článek
PKV metoda
plastem pojená elektroda
plášť
PLC baterie
plné nabití
plošná kapacita
plovoucí baterie (nemá se používat) – viz záložní baterie
plynování článku
počáteční nabíjení
počáteční napětí při zatížení – viz počáteční vybíjecí napětí
počáteční napětí uzavřeného obvodu – viz počáteční vybíjecí napětí
počáteční vybíjecí napětí
pojistný ventil – viz bezpečnostní ventil
polarizace spojená s přenosem hmoty – viz koncentrační polarizace
polosuchá nabitá baterie
pólový vývod
pouzdro
pracovní hmotnost
primární baterie
primární článek
primární válcový článek
prizmatický – viz hranolový
protiexplozivní zátka
protizášlehová zátka – viz protiexplozivní zátka
proudový kolektor
provozní hmotnost – viz pracovní hmotnost
provozní životnost
přebíjení
přechodné napěťové minimum (TMV)
přepólování článku – viz změna polarity

^R

RAM baterie
Ready To Use – viz RTU baterie
reakční polarizace
rezervní článek
rezistance baterie – viz zdánlivý vnitřní odpor
Režim částečného nabití (PSoC)
RTU baterie
rychlé nabíjení

^S

sada elektrod
samovybíjení
sběrač proudu – viz proudový kolektor
sekundární článek – viz akumulátorový článek
sekundární reakce – viz vedlejší reakce
separátor (elektrody)
sérioparalelní spojení (článků nebo baterií)
sériové spojení (článků nebo baterií)
sestava elektrod
sintrovaná elektroda
skladovatelnost
směs aktivního materiálu
SOC – viz Stav nabití (SOC)
specifická charakteristika (článků nebo baterií)
standardní napěťový článek
startovací schopnost
Stav nabití (SOC)
stejnosměrné napětí
stejnosměrný proud
stojan baterie
stojan baterií – viz bateriová police
stříbro-kadmiová akumulátorová baterie
stříbro-zinková akumulátorová baterie
střídavé napětí
střídavý proud
suchá nabitá baterie
suchý článek
svorka – viz pólový vývod

^T

tečení
tepelný lavinový jev
teplotní koeficient (kapacity)
teplotní koeficient napětí naprázdno
tepluodolná vrstva – viz HRL technologie
termostat
trubková elektroda
trvalé dobíjení
trvalé nabíjení – viz trvalé dobíjení

^U

uchování elektrolytu – viz obsah elektrolytu
uchování kapacity – viz uchování náboje
uchování náboje
uzavřená ventilem regulovaná olověná akumulátorová baterie
uzavřený plynotěsný článek

^V

válcový článek
VCO metoda
vedlejší reakce
ventil
větrací uzávěr – viz větrací zátka
větrací zátka
větraný článek
víko článku
vnitřní odpor – viz zdánlivý vnitřní odpor
VRLA (zkratka) – viz uzavřená ventilem regulovaná olověná akumulátorová baterie
vybíjecí napětí (článků nebo baterií)
vybíjecí proud
vybíjecí režim
vybíjení baterie
vybitá prázdná baterie
vymezovací rozpěrka
vyrovnávací baterie
vyrovnávací nabíjení
výstup
výstupní kabel
vzlínání elektrolytu

^W

Weatonův článek

^Z

zalévací hmota
záložní baterie
záporná elektroda
záporný pólový vývod
zaručená kapacita
záskoková baterie – viz záložní baterie
zbytková aktivní hmota
zbytková kapacita
zdánlivý vnitřní odpor
zdroj elektrické energie – viz elektrický zdroj
zdroj elektrického napětí – viz elektrický zdroj
zdroj elektrického proudu – viz elektrický zdroj
zinkochloridová baterie – viz baterie s chloridem zinečnatým
zinkouhlíková baterie – viz baterie uhlík-zinek
zkouška skladování
zkratový proud (článků nebo baterií)
zkušební referenční proud (It)
změna polarity
zotavení kapacity po skladování
zotavení náboje (kapacity)

^Ž

žebra kalového prostoru
železný akumulátor – viz akumulátorová baterie oxid nikelnatý-železo
železoniklový akumulátor – viz akumulátorová baterie oxid nikelnatý-železo
životnost – viz provozní životnost