Ochranná vložka

m

Definice:vnitřní součástka používaná ke snížení úbytku elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolytu
vlivem jemných kapiček elektrolytu unášených plynem a/nebo pohybem elektrolytu
Poznámka:
  • Druhou funkcí ochranné vložky je ochrana sady elektrod před poškozením předměty vloženými do plnicího otvoru.
Sekce:482-05-13
Anglicky:cell baffle
Německy:Schwappschutz, m
Francouzsky:déflecteur d’élément, m