Paměťový efektDefinice:Jedná se o druhý vybíjecí stupeň při vybíjení NiCd akumulátorů. Příčinou je změna velikosti částic aktivní hmoty kadmiových elektrod.
Poznámky:
Anglicky:Memory Effect