Výstup

m; výstupní brána, f; výstupní port, m

Definice:místo přístupu, ve kterém mohou být elektromagnetická energie nebo signály dodávány do vnějšího obvodu nebo přístroje
Sekce:131-12