Elektrochemické zdroje proudu obecně

Elektrochemickými zdroji se zabývá oblast fyzikální chemie s názvem elektrochemie, která zkoumá chemické pochody probíhající současně s elektrickými procesy. Tyto stránky jsou však, více než na chemické reakce, zaměřeny na praktické používání těchto zdrojů v praxi. Hlavní důraz věnujeme bateriím pro přenosné použití, ať již akumulátorům nebo primárním článkům.

Trocha historie

Důležitá historická data týkající se elektrochemických zdrojů proudu

Definice

Základní typy elektrochemických zdrojů proudu – primární článek, sekundární článek, palivový článek.

Rozdělení

Základní rozdělení elektrochemických zdrojů proudu – obecný graf rozdělení.

Semináře a konference

Na této stránce uvádíme zajímavé semináře a konference a výstavy týkající se elektrochemických zdrojů proudu.

Zpětný odběr použitých baterií

Ekologie a zpětný odběr použitých baterií