Definice

Elektrické akumulátory jsou chemické zdroje elektrické energie, které jsou v průběhu nabíjení schopné přijímat elektrickou energii z vnějšího zdroje a ukládat ji (akumulovat) ve svých elektrodách jako energii chemickou (změnou chemického složení elektrochemicky aktivních složek elektrod). Při vybíjení dodává akumulátor elektrickou energii do spotřebiče, při tom se mění chemické složení aktivních složek elektrod, chemická energie v nich akumulovaná se mění na energii elektrickou. Schématické zobrazení je na obrázku. Hlavními funkčními částmi elektrických akumulátorů jsou kladná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k redukční reakcikladná a záporná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k oxydační reakcizáporná elektroda, elektrolytový systém tvořený elektrolytem a separátory a obal (nádoba) akumulátoru včetně proudových vývodů elektrod.

Schema-sec-clanku.png
Schématické zobrazení funkce akumulátoru


Diskuze ke stránce Definice

PHk: Pojmy batéria a akumulátor

Sú suché články "batérie", keď sa nenabíjajú a predsa dodávajú elektrickú energiu spotrebičom ? 

Je správne používať pre akumulátory pojem "batérie" ? 

Batérie: zdroje elektrickej energie, kde elektrická energia vzniká chemickou reakciou aktívnych hmôt. 

Akumulátory: zdroje elektrickej, v ktorých sa akumuluje elektrická energia elektrochemickou reakciou aktívnych hmôt pri ich nabíjaní zo zdroja elektrickej energie. 

Batérie i akumulátory sú skladané z "batérie"(tu však nie vo význame zdroja elektrickej energie, ale viacerých kusov ich entít)článkov. 

A používaním pojmu "batéria" pre suché články i akumulátory vzniká názvoslovný i obsahový zmätok !

reagovat 21. 5. 2017  20:55:04 p# vote+ vote- report +7

Luděk Stehlík: Re: Pojmy batéria a akumulátor

Přeji dobrý den,
docela dobrý dotaz. Ale vše má svůj řád a svoji terminologii. Zkusím zkráceně vysvětlit. Začnu sice od prostředka, ale snad to bude pochopitelné. 

1) Baterie se dělí na primární baterie, sekundární baterie a palivové baterie. Primární baterie jsou baterie nenabíjecí. Sekundární baterie jsou baterie nabíjecí. Palivové baterie jsou baterie, které mohou elektrochemickým procesem přeměňovat chemickou energii z nepřetržitě dodávaných reagujících látek na elektrickou energii
2) Sekundární baterie se též mohou nazývat pojmem "akumulátorové baterie" nebo zkráceně "akumulátor".
3) Trochu problém je při používání pojmu článek. Tento pojem vyjadřuje základní stavební "kámen" pro výrobu baterií. Jedná se o základní a "holý" produkt. Pokud však tento článek má již nějaký obal (nebo jen etiketu) nebo vývody, již se jedná o baterii. Takže běžný spotřebitel se s článkem vůbec nesetká. S článkem se může setkat pouze výrobce baterií. Takže obyčejný článek, který má nějaký obal, kde je uveden třeba název výrobce, již není článkem, ale baterií. Takže i jednočlánková baterie není článkem, ale baterií, stačí aby tam byla smršťovací hadice nebo jen etiketa výrobce.
4) Takže podle platných norem se neuvádí, že baterie je složena např.ze 4 článků, ale správně by mělo být, že baterie je složena ze 4 baterií. A následovat by měl typ zapojení(paralelně, sériově, sério-paralalně, paralelně sériové). Vím, že se to striktně nepoužívá, ale vždy by to mělo vyplynout z obsahu zadání.
5) Důvodem k tomu, že jsem chtěl začít od prostředka, je i výraz "suchá baterie". Pravděpodobně tím myslíte klasickou nenabíjecí (primární) baterii. Ale existuje i výraz "suchá nabitá baterie". Jedná se o akumulátor, kde elektrolyt se dodává mimo baterii a elektrody jsou připraveny v nabitém stavu a "čekají jen na dolití elektrolytu". 

Nemyslím si, že by v názvosloví byl nějaký obsahový problém. Problém je spíše v tom, že firmy, kterým není tato oblast zcela jasná a vydávají se za odborníky v této oblasti, používají nevhodnou teminologii a tím zcela matou zákazníky.
Běžným příkladem, je používání pojmu katoda a anoda u akumulátorů, bez uvedení směru pohybu elektronů. U akumulátorových baterií se musí uvádět, zda se jedná o nabíjení nebo vybíjení. Vhodnější je používání pojmů, že se jedná o reakce na kladné elektrodě nebo reakce na záporné elektrodě. 

V případě jakéhokoliv dotazu se na mne obraťte.

reagovat 22. 5. 2017  16:21:12 p# vote+ vote- report +11

PHk: Wikipedia.cz a pojem "batéria".

Ďakujem za reakciu a až teraz som si uvedomil, že mnou použitý vyhľadávač Bing mi automaticky prekladá české stránky do slovenčiny (ale nie je to slovenčina, ale horor, ktorý ma priviedol aj k predchádzajúcemu diskusnému príspevku).
Preto sa radšej vzdávam diskusie a odporúčam českú Wikipédiu:
cs.wikipedia.org 

Takže "batéria" je aj skupina diel, ale aj skupina elektrochemických článkov vhodne prepojených a situovaných do spoločného obalu. Akumulátory môžu byť predávané ako bezúdržbové (rôzne druhy podľa výrobcu), akumulátory bez elektrolytu a akumulátory naplnené elektrolytom (oboje vyžadujúce údržbu).
Oba pojmy batéria i akumulátor ak nie sú použité v elektrotechnickom texte, vyžadujú doplňujúce prídavné meno "elektrické". 

reagovat 22. 5. 2017  20:31:20 p# vote+ vote- report +26

PHk: Li-ion batéria, verzus Li-ion akumulátorová batéria

Je správne, ak uvádza predajca www.irobot.cz, ako zdroj elektrickej energie pre predmetné produkty: 

"li-ion batéria", namiesto "Li-ion akumulátorová batéria" ? Takýchto zmätkov je na internete plná priehršť !

reagovat 22. 5. 2017  22:56:07 p# vote+ vote- report -18

Luděk Stehlík: Re: Li-ion batéria, verzus Li-ion akumulátorová batéria

Přeji dobrý den,
pojem Li-Ion baterie je dobře. Li-Ion jasně definuje, že se jedná o nabíjecí baterii. 

Špatně by bylo, kdyby uváděli "Li baterie" nebo "Lithiová baterie", tyto dva významy jsou určené pro primární (nenabíjecí) lithiové baterie. 

Povolené výrazy pro nabíjecí lithiovou baterii jsou tyto:
- Li-Ion,
- Li-Ion baterie,
- lithium iontová baterie,
- Li-Ionová baterie,
- lithiová nabíjecí baterie,
- lithiová sekundární baterie,
- lithiová akumulátorová baterie
- lithiový akumulátor.

reagovat 23. 5. 2017  09:00:48 p# vote+ vote- report +30

Vítězslav Novák: pojem baterie, článek, akumulátor

Dobrý den! 

Za prvé bych rád poděkoval za tyto stránky, nalezne se zde spousta užitečných věcí.
Nicméně bych rád uvedl na pravou míru zdejší používání pojmů článek, baterie, akumulátor. Článek, stejně jako baterie, může být jak nenabíjecí (tedy primární), tak nabíjecí sekundární. Těmito pojmy není možné tyto dva typy rozlišit. Článek jako takový je sestava jedné kladné elektrody, jedné záporné elektrody, elektrolytu, obalu a případně dalších nutných záležitostí. Napětí odpovídá potenciálu chemických reakcí daného typu článku, tedy například NiCd 1,2 V, olověného kolem 2 V a podobně. Baterie je sestava článků!!! Tedy 12 V olověný akumulátor do auta je sestava 6 olověných článků a tedy baterie! Sestavovat do baterie lze jakékoli články stejného typu a nezáleží na tom zda jsou pouze vybíjecí nebo nabíjecí. Akumulátor pak označuje nabíjecí články, tedy články tzv. sekundární.

reagovat 11. 6. 2017  15:35:47 p# vote+ vote- report +15

Luděk Stehlík: Re: pojem baterie, článek, akumulátor

Přeji dobrý den,
máte pravdu v tom, že terminologie by se mohla zdát trochu problematická, ale není tomu tak.
Jasné je to, jak uvádíte, u pojmu akumulátor. Jedná se o nabíjecí článek nebo baterii.
Ale u výrazu s mnoha vykřičníky, že "Baterie je sestava článků!!!" pravdu bohužel 100% nemáte.
Není to můj výmysl, ale vycházím z jednotlivých technických norem, ať již ČSN, EN nebo IEC.
Baterie může být i jednočlánková. Nejlépe pochopitelný tento výraz je u nabíjecích Li-Ion baterií. Pokud se vyrobí nebo dodá samostatný akumulátor, tak je to článek. Pokud však u tohoto článku je i bezpečnostní elektronika jedná se již o baterii.
Ale podobné je to i u NiCd nebo NiMH akumulátorů. Pokud od výrobce odebíráme "holé" akumulátory bez potisku a fólie nebo papírového obalu, jedná se o "články", pokud odebíráme akumulátory i s potiskem výrobce, již se jedná o "jednočlánkové" baterie. Jakmile článek má pájecí vývody již to není článek, ale baterie. Bohužel, takto podle norem je.
Podobné je to i u primárních, tedy nenabíjecích článků. Jakmile je na na článku etiketa výrobce, již se nejedná o článek, ale o baterii. Takže pokud si zakoupíte blistrované tužky v hypermarketu, tak nekupujete "články" velikosti AA, ale "baterie" velikosti AA.
Proto v několika odkazech na tomto informačním portálu uvádíme, že běžný zakazník se nedostane k článkům, ale vždy jen k bateriím.
Běžný "článek" jsou knoflíkové nenabíjecí články (CR2012; CR2032, CR2477...). Články se používají do ovládačů, kalkulaček a podobně. Od jednoho výrobce, od kterého je pravidelně objednáváme, jsme tyto články objednali místo "1000 pcs cell", tak jsme objednali "1000 pcs batteries" a přišli nám ne jednotlivé články, ale články s plastovou izolací na okraji baerie. Prostě to platí nejenom v Čechách, článek je holý, jakákoliv konfekce je již baterie.

reagovat 13. 6. 2017  15:48:33 p# vote+ vote- report +10

PHk: Re: Re: Li-ion batéria, verzus Li-ion akumulátorová batéria

Myslíte, že pre bežného spotrebiteľa bez elektrotechnického vzdelania nie sú jednoznačnejšie pojmy batéria a akumulátor, keďže prevažne nakupuje batérie bez toho, aby vedel, či ide o súbor článkov alebo len jeden článok a pritom si nespomenie, napr. na delostreleckú batériu?
Asi aj pojem akumulátor, ktorý vychádza z prvotného pojmu "akumulovať" mu evokuje predstavu, že do takéhoto zdroja musím najskôr dodať (do neho vložiť, akumulovať v ňom) elektrickú energiu bez ohľadu na to, aký má počet článkov.Ešte že k nesprávne uvádzaným batériám výrobca spravidla dodáva nabíjačku, takže ho nenapadne si obstarať ako zálohu batériu. Osobitne k Li-Ion akumulátorom, ktoré potrebujú špeciálny režim nabíjania a ich údržby.Skúste urobiť prieskum u bežných spotrebiteľov, ako rozlišujú pojmy batéria a akumulátor (najmä vlastníci motorových vozidiel nebudú mať s tým problém).

reagovat 6. 9. 2017  11:34:50 p# vote+ vote- report -3

Luděk Stehlík: Re: Re: Re: Li-ion batéria, verzus Li-ion akumulátorová batéria

Přeji dobrý den,
snažíme se zde uvádět pojmy dle platných norem. Vy uvádíte, že by bylo lepší uvádět pojmy baterie a akumulátor.
Akumulátor je jednoznačný - jedná se o nabíjecí typ. Může se jednat o nabíjecí článek nebo o nabíjecí baterii.
Ale, co je baterie? Pojem baterie je nejednoznačný, může se jednat o primární (nenabíjecí) baterii, ale i o sekundární (nabíjecí) baterii. A zde je ten problém.
Průzkum, jak radíte, jsme si sice nedělali. Ale vycházím z dotazů našich zákazníků, i vlastníků motorových vozidel. Shání jak startovací akumulátor, tak startovací baterii. A v jejich případě nikdo nepochybuje o tom, že se jedná o nabíjecí baterii (akumulátor). Ale u baterií do fotoaparátů již může nastat problém. Zákazník požaduje baterii velikost AA. A co požaduje? Nabíjecí nebo nenabíjecí? Když chce někdo baterii do mobilu, nikdo nepochybuje, že chce nabíjecí baterii. Tento týden jsem řešil problém, že zákazník chtěl lithiovou baterii o napětí 3,6V v určitém rozměru. Ale nedokázal odpovědět, zda se jedná o primární nebo sekundární baterii.
Vámi uváděný nadpis dotazu: "Li-ion batéria, verzus Li-ion akumulátorová batéria" uvádí dva stejné pojmy, které se mohou používat. U obou typů se jedná o nabíjecí lithiovou baterii.
Problém by byl třeba u výrazu: "Lithiová baterie" nebo "Li-baterie". Zde se také jedná o dva možné typy, nabíjecí i nenabíjecí. A lithiové baterie se dále dělí:
Primární (nenabíjecí) lithiová baterie může být s napětím:
- 1,5V
- 2,5V
- 3,0V
- 3,6V.
Sekundární (nabíjecí) lithiová baterie může mít napětí:
- 1,5V
- 2,4V
- 2,5V
- 3,2V
- 3,6V.
Větším problém vidím v používaní výrazů "Li-Ion článek" a "Li-Ion baterie". U obou typů se jedná o akumulátor. A zde dochází k největším chybám, které se objevují na webech. Ten problém je ve skladování. Li-Ion články (bez elektroniky) je nejlépe skladovat ve stavu 50-ti% nabití, ale Li-Ion baterie (s elektronikou) je nejlépe skladovat ve stavu 100% nabití. Souvisí to se spotřebou proudu dané elektroniky. 

Je mi jasné, že tyto stránky čtou i spotřebitelé bez elektrotechnického vzdělání a některé pojmy se tím zdají být nejednoznačné nebo nesrozumitelné. Ale na druhou stranu tyto stránky slouží jako podklady pro studenty VŠ nebo projektanty, takže se nemůžeme odhodlat k tomu, že pojem "baterie" bude označovat pouze nenabíjecí baterii a "akumulátor" pouze nabíjecí baterii. Naopak mám radost, že se mi do rukou dostaly semestrální, bakalářské nebo disertační práce, které měly podklady z našeho informačního portálu. U některých pracích jsme měli možnost stát se oponenty u závěrečných zkoušek. 


reagovat 6. 9. 2017  14:54:50 p# vote+ vote- report -7

PHk: Pojmy batéria a akumulátor

Celý problém nie problémom odborným, ale jazykovedným, teda v rozdielnej bohatosti českého i slovenského jazyka voči jazykovej chudobe angličtiny. Oba naše jazyky majú pre určitý výraz jednotkový počet alternatív, ale angličtina desiatkový počet alternatív. Konkrétne: 

akumulátor i batéria  

má napr. v Google prekladači nasledovný
ENG preklad:

battery - batéria, akumulátor, galvanický článok
accumulator - akumulátor, batéria, register, zberač, sumátor, zhromaždovač
dry cell - batéria 

Keďže STN EN i ČSN EN musia prejsť aj jazykovou korekciou, zrejme to jazykovedci vzdali, pretože elektro odborníci ich tak zmiatli, že už nevedeli ani ako sa volajú a tak máme dnešné zmätočné pojmy. Ak sú s týmto stavom spokojní ich výrobcovia i obchodníci, potom proti tomu nezmôže žiadna dišputa, odnesie si to iba užívateľ ich výrobkov. Zrejme elektroodborníci zahľadení do seba sú toho názoru, že ak si chce spotrebiteľ kúpiť elektro výrobok, napr. iRobot, tak by si mal naštudovať nielen základy elektrotechniky, ale aj robotiky. 

Pekný deň ! 

 

reagovat 6. 9. 2017  22:50:14 p# vote+ vote- report -13

Luděk Stehlík: Re: Pojmy batéria a akumulátor

Přeji dobrý den, 

omlouvám se, že znovu reaguji. Asi jste předpokládal, že Vaším přízpěvkem komunikace skončí.
Google překladač je sice velice výborný, ale nabízí spoustu variant. Nutí Vás, aby při překladech jste si vybral z variant, které nabízí. Cell může být jak článek, tak buňka, tak cela nebo kobka. To samé accumulator, google neví v jaké oblasti se pohybujete.
Pokud si stěžujete na jazykovou korekci STN nebo ČSN, tak se musím přiznat, že i já jsem korektorem těchto norem v ČR. Normy se nepřekládají nějakým hovorovým jazykem, ale vše podléhá Mezinárodnímu elektrotechnickému slovníku, což je něco jako Pravidla českého pravopisu. 

Na těchto stránkách máme i odkaz "Slovníček a pojmy", zde najdete výrazy, které se používají v oblasti baterií a akumulátorů. A nejedná se o výrazy, které jsem si vymyslel já, ale o výrazy, které jsou dány elektrotechnickým slovníkem. Pokud je to možno, uvádím i číslo kapitoly elektrotechnického slovníku. U výrazů, které nemají odkaz na elektrotechnický slovník, toto zdůrazňujeme.
Klidně mi napište, s kterým pojmem máte v STN nebo ČSN problém. Mám i spojení na kolegy v komisích STN, kteří by tento problém mohli řešit. Stačí napsat číslo normy a odstavce a návrh doporučeného variantního řešení. Napíšete mi, která norma Vám vadí?
Myslím si, že je problém spíše u prodejců, kteří o bateriích nevědí nic. Píší, že jejich NiMH nebo Li-Ion baterie nemají paměťový efekt, ale to nemá žádná NiMH ani Li-Ionová baterie. 

 

reagovat 7. 9. 2017  18:12:07 p# vote+ vote- report +52

PHk: Preklady noriem

Ďakujem za konverzáciu a rád by som ju ukončil s tým, že som bol doteraz presvedčený, že na Slovensku pri prekladoch noriem spolupracuje Jazykovedný ústav SAV, osobitne pri názvoslovných normách. Pri predmetových normách sa už používajú príslušné názvoslovné normy, takže ak bol chybne precizovaný termín v názvoslovnej norme, tak sa samozrejme šíri i do ďalších noriem. V čase, keď bolo treba pod politickým tlakom prevziať v určenom termíne do sústavy STN noriem spústy EN noriem, tak sa vymyslela barlička: prevzatie normy prevzatím originálu a tak sa vytvorila živná pôda pre ľudovú tvorivosť technickej verejnosti podľa jej úrovne znalosti angličtiny, prípadne ďalších jazykov (chrome-extension://ihgdgpjankaehldoaimdlekdidkjfghe/viewer.html#www.sutn.sk),ale vzhľadom na môj ročník 1941, mňa už z toho "zuby bolieť nebudú" a tak končím s pozdravom "Žiť a prežiť !"
Najlepšie je však začať sa učiť Čínštinu, ktorá raz bude svetovým hegemónom i keď dnes to robí zatiaľ "plazivým" spôsobom. 

reagovat 7. 9. 2017  19:43:56 p# vote+ vote- report +37

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.