Cyklus (článku nebo baterie)

m

Definice:sled úkonů, kterým je podroben akumulátorový článek — článek, který je určen k nabíjení elektrickým proudemakumulátorový článek nebo baterie — jeden nebo více článků vybavených prvky nezbytnými pro použití, např. pouzdrem, pólovými vývody, značením a ochrannými prvkybaterie, opakovaný pravidelně ve stejném pořadí
Poznámka:
Sekce:482-05-28
Anglicky:cycling (of a cell or battery)
Německy:Zyklisieren (einer Zelle oder Batterie), n
Francouzsky:cycle (d’un élément ou d'une batterie), m