Obsah elektrolytu

m; uchování elektrolytu, n (nemá se používat)

Definice:schopnost článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článku
nebo baterie — jeden nebo více článků vybavených prvky nezbytnými pro použití, např. pouzdrem, pólovými vývody, značením a ochrannými prvkybaterie udržet elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolyt
za stanovených mechanických podmínek a podmínek prostředí
Alias:uchování elektrolytu
Sekce:482-02-31
Anglicky:electrolyte containment, electrolyte retention $ (deprecated)
Německy:Elektrolytdichtheit, f
Francouzsky:rétention d’électrolyte, f