Sintrovaná elektroda

f

Definice:elektroda — typ vodiče elektrického proudu, sloužící pro kontakt s nekovovými částmi obvodu (např. polovodič, elektrolyt, vakuum, prostor naplněný plynem). Elektrody jsou složeny z proudového kolektoru a aktivního materiálu. Používají se potenciometrické, svářecí nebo třeba medicínské elektrody; jsou též součástí galvanických článků. Podle chemických reakcí, které na nich vznikají, se dělí na anody a katody a podle jejich počtu na elektrody prvního a druhého druhu.elektroda alkalického akumulátorový článek — článek, který je určen k nabíjení elektrickým proudemakumulátorového článku, jejíž nosič je vyroben ze spékaného kovového prášku, a do něhož je zaveden aktivní materiál — materiál, který při vybíjení článku chemicky reaguje a tím vytváří elektrickou energii
aktivní materiál
Poznámky:
  • Sintrované elektrody nebo též spékané elektrody, či elektrody se spékanými nosiči aktivních hmot.
  • Konstrukce: Tyto elektrody jsou vyráběny ve formě tenkých desek o tloušťce 0,6 až 0,8 mm nanesením a následujícím spékáním (sintrováním) niklového prachu speciálních vlastností v ochranné vodíkové atmosféře na kovovou síťku nebo na perforovaný plech. Takto vytvořená pevná vodivá deska obsahuje nejméně 80 objemových % pórů komunikujících s povrchem. Do pórů se vpraví roztok solí kovů elektrochemicky aktivních látek, které se chemickým nebo elektrochemickým procesem převedou na nerozpustné elektrochemicky aktivní elektrodové hmoty.
  • Výhody a nevýhody: Výhodou takto připravených elektrod je jejich výborná elektronová vodivost, dokonalý kontakt elektrochemicky aktivních látek s vodivou substancí a značná mechanická pevnost. Pro válcové akumulátory se dvojice takto připravených elektrod proložených vrstvou separátorů stáčí do těsného svitku a vkládá se do akumulátorové nádobky. Za nedostatky sintrovaných elektrod je třeba považovat vysokou cenu a menší obsah elektrochemicky aktivních látek, tedy nižší kapacitu vztaženou na jednotku hmotnosti nebo objemu.
  • Použití: Sintrované elektrody se nejčastěji používají ve válcových hermetických akumulátorech určených pro extrémní proudové zátěže a kosmickou, leteckou nebo zdravotnickou techniku. V poslední době je niklový prach používaný k výrobě sintrovaných elektrod často nahrazován niklovou pěnou nebo niklovými mikrovlákny či dutými vlákny. To umožňuje zvýšit podíl elektrochemicky aktivních látek v elektrodách a tím i jejich měrnou kapacitu, ale bohužel na úkor vodivosti a mechanické pevnosti.
Sekce:482-05-22
Anglicky:sintered plate
Německy:Sinterplatte, f
Francouzsky:plaque frittée, f