Tepelný lavinový jev

n

Definice:nestabilní stav vznikající během nabíjení konstantním napětím — nabíjení, při kterém se udržuje konstantní hodnota nabíjecího napětí bez ohledu na nabíjecí proud a teplotunabíjení konstantním napětím, při němž míra schopnosti rozptylu tepla způsobuje nepřetržitý nárůst teploty baterie, jehož důsledkem je nárůst nabíjecí proud — elektrický proud, kterým se akumulátorový článek nebo baterie nabíjí
nabíjecího proudu
, který může vést ke zničení baterie
Poznámky:
Sekce:482-05-54
Anglicky:thermal runaway
Německy:thermisches Durchgehen, n
Francouzsky:emballement thermique, m