Definice

Uzavřený plynotěsný akumulátorový článek (hermetický akumulátor) je akumulátorový článek — článek, který je určen k nabíjení elektrickým proudemakumulátorový článek, který zůstává uzavřený a plynování článku — vývin plynu vznikajicího elektrolýzou vody v elektrolytu článkuneuvolňuje ani plyn ani kapalinu, je-li provozován v mezích nabíjecích a teplotních podmínek stanovených výrobcem. Článek může být vybaven bezpečnostním prvkem, který chrání před nebezpečným vnitřním tlakem. Článek nevyžaduje doplňování elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou elektrolytu a je konstruován pro provoz po celou dobu životnosti ve svém původním uzavřeném plynotěsném stavu.

V platných normách se setkáváme s rozdělením na uzavřené plynotěsné a hermetické akumulátory. Rozdíl v obou systémech spočívá v tom, že hermetické akumulátory nemají bezpečnostní ventil a uzavřené plynotěsné akumulátory ho mají. V další normě jsou však popsány plynotěsné akumulátorové články knoflíkových rozměrů, ale ze své praxe můžeme říci, že žádný knoflíkový článek s bezpečnostním ventilem jsme neviděli. Tyto dva pojmy se často zaměňují a i tvůrci norem je ne vždy striktně dodržují. Mezi odbornou veřejností se rozdíl mezi pojmem hermetický akumulátor a uzavřený plynotěsný akumulátor nedělá. Všeobecně je známo, že knoflíkové články bezpečnostní ventil nemají a u válcových a prizmatických akumulátorů je použit ve většině případů. Proto i my nadále používáme zažitý výraz „hermetický akumulátor“ nebo i výraz „uzavřený plynotěsný akumulátorový článek“ pro akumulátory s bezpečnostním ventilem i bez něj.