Pověry a mýty o hermetických akumulátorech

V této kapitole bychom Vás chtěli seznámit s nejčastějšími chybami, které se vyskytují při provozování hermetických akumulátorů, s pověrami a pomluvami, které o akumulátorech kolují a také s mýty, které jsou tak zažité, že jen těžko se vyvracejí. Dále bychom zde rádi uvedli to, co se do jiných kapitol nevešlo nebo nehodilo, jako jsou nevhodná použití akumulátorů.

Požadování co největší kapacity

Kapacita nesmí být jediný ukazatel při výběru akumulátoru. Rozhodující jsou též povolené vybíjecí a nabíjecí proudy, klimatické odolnosti, ale i například nabíječ baterie.

Vybíjení akumulátoru před jeho nabíjením

Je nutné akumulátor zcela vybít před zahájenáím nabíjení? Kdy je tomu tak a kdy je to jen fáma.

Nabíjení akumulátoru v nestandardních teplotách

O kvalitě nabíjení rozhoduje nejen nabíječ, nabíjecí proud, ale i teplota okolí a hlavně teplota článku.

Záměna systémů NiCd, NiMH a Li-Ion

Je možná záměna akumulátorů nebo akumulátorových baterií NiCd, NiMH a Li-Ion ?

Paměťový efekt (memory effect)

Projevem paměťového efektu je vznik druhého vybíjecího stupně, což je náhlý pokles napětí akumulátorového článku zhruba o 50 až 100 mV. Tento jev vzniká při opakovaném vybíjení NiCd akumulátorů na malou, ale vždy stejnou hloubku vybití. Je to reverzibilní jev snadno odstranitelný plným vybitím akumulátoru.

Výměna článku v baterii

Kdy vyměnit jeden článek v baterii a kdy je již třeba vyměnit celou sestavu akumulátorů.

Pulzní nabíjení

Jaké nabíjení je vhodnější? Pulsní nebo konstantním proudem? A proč?

Hluboké vybíjení akumulátorových baterií

Jak hluboko vybíjet akumulátor? Co na to životnost? Kdy dodržovat nejnižší dovolené vybíjecí napětí?

Stanovení zbytkové kapacity akumulátoru

Jak změřit zbytkovou kapacitu? Kde je to možné a kde ne?

Nevhodné aplikace akumulátorů

Nevhodné aplikace akumulátorů – malé vybíjecí proudy; malý vnitřní odpor

NiCd a NiMH akumulátory jako náhrada za primární baterie

Kdy je možno zaměnit primární a nabíjecí články?

Nesprávné používání některých termínů

Článek versus baterie. Anoda versus katoda. Železný akumulátor, …