ČSN EN 61960-2

Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 2: Lithiové akumulátorové baterie

Secondary lithium cells and batteries for portable aplications - Part 2: Secondary lithium batteries

ČSN EN 61960-2 Tato norma specifikuje zkoušky vlastností a bezpečnosti článku, označování, značení, rozměry a ostatní požadavky pro lithiové akumulátorové baterie. Tato norma definuje minimální požadovanou úroveň vlastností i bezpečnosti a normalizované metody pro provádění zkoušek a pro předávání výsledků zkoušek uživateli tak, aby byl schopen stanovit pomocí deklarovaných specifikací použitelnost komerčně dostupných baterií a zároveň i vybrat nejvhodnější baterii pro zamýšlené použití. Vedle elektrických zkoušek, mechanických zkoušek a zkoušek vlivu prostředí jsou v této normě definovány zkoušky předpokládaného použití a přiměřeně předvídatelného nesprávného použití lithiových akumulátorových baterií.

Norma byla nahrazena normami ČSN EN 62133 z r.2003, ČSN 61959 z r. 2004 a ČSN 61960 z r.2004


Platnost:  od 1. 9. 2002 do 1. 3. 2007
Třídicí znak:  364360
Související normy:
ČSN EN 61960-1Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 1: Lithiové akumulátorové články
ČSN EN 61960-2Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 2: Lithiové akumulátorové baterie
ČSN EN 61960Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití
ČSN EN 61960 ed.2Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití
ČSN EN 61960-3Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 3: Hranolové a válcové lithiové akumulátorové články a baterie z nich sestavené