ČSN EN 61960-3

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 3: Hranolové a válcové lithiové akumulátorové články a baterie z nich sestavené

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for portable applications - Part 3: Prismatic and cylindrical lithium secondary cells, and batteries made from them


Tato norma určuje zkoušky výkonnosti, označování, značení, rozměry a ostatní požadavky na akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné aplikace. Cílem tohoto dokumentu je dát prodejcům a uživatelům lithiových akumulátorových článků a baterií soubor kritérií, podle kterých budou moci posoudit výkonnost lithiových akumulátorových článků a baterií nabízených různými výrobci. Přenosné aplikace zahrnují zařízení držená v ruce, přenosná zařízení a přemístitelná zařízení.Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61960-3:2017 dovoleno do 2020-03-14 používat dosud platnou ČSN EN 61960 ed. 2 (36 4360) z února 2012.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání zahrnuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

- přidání definice přenosných aplikací (Rozsah platnosti);

- aktualizace příkladů článků (Tabulka 1 a 2);

- přidání kapitoly „Rozměry článku s pouzdrem z tenké vrstvy laminátu“ (Příloha A);

- přidání kapitoly „Kapacita po skladování (z údajů výrobce) (Příloha B).

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-482:2004 zavedena v ČSN IEC 60050-482:2005 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

IEC 61000-4-2 zavedena v ČSN IEC 61000-4-2 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 4-2: Zkušební a měřicí technika Elektrostatický výboj Zkouška odolnosti

IEC 62133-2:2017 zavedena v ČSN 62133-2:2017 (36 4379) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích – Část 2: Lithiové systémy

Souvisící ČSN

ČSN EN 60051 soubor (35 6203) Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství

ČSN EN 60086-4 (36 4110) Primární baterie – Část 4: Bezpečnost lithiových baterií

ČSN EN 61434 (36 4390) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalický nebo jiný nekyselý elektrolyt - Pokyny pro značení proudu v normách pro alkalické akumulátorové články a baterie

ČSN EN 61959 (36 4332) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Mechanické zkoušky pro uzavřené plynotěsné přenosné akumulátorové články a baterie

ČSN EN 62281 ed. 3 (36 4361) Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy

ČSN EN 62368-1 (36 4361) Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky

 


Platnost:  od 1. 12. 2017
Třídicí znak:  364360
Související normy:
ČSN EN 61960-1Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 1: Lithiové akumulátorové články
ČSN EN 61960-2Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 2: Lithiové akumulátorové baterie
ČSN EN 61960Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití
ČSN EN 61960 ed.2Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití
ČSN EN 61960-3Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 3: Hranolové a válcové lithiové akumulátorové články a baterie z nich sestavené

Diskuze k normě ČSN EN 61960-3

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.