Lithiové primární články

Primární lithiové baterie (primární baterie s lithiovou anodou).

Obecně:


Primární lithiové baterie představují velmi širokou skupinu chemických zdrojů elektrické energie s mnoha přednostmi. V technické praxi stále získávají větší aplikační možnosti. Anodou je kovové lithium, což je velmi lehký kov, podobně jako sodík, draslík je zařazen do skupiny alkalických kovů. Je velmi reaktivní, ochotně se slučuje s vodou a to jak kapalnou tak i s vodní párou běžně obsaženou ve vzduchu, za vzniku hydroxidu lithného podle následující rovnice:

(10)Li + 2 H2O = 2 LiOH + H2

Proto při výrobě lithiových baterií musí být veškeré operace prováděny v boxech s ochrannou atmosférou nebo v prostorách s velmi suchým vzduchem. Rovněž tak elektrolyt a ostatní materiály použité k výrobě nesmí obsahovat stopy vlhkosti nebo látek reagujících s lithiem. Zhotovené články musí být perfektně hermetizované, aby během dlouhé doby skladování nemohla do nich pronikat vzdušná vlhkost a tím je znehodnocovat. Lithium je prvek s nejzápornějším standardním elektrochemickým potenciálem, proto při kombinaci s vhodnou elektrodou může být dosaženo velkého svorkového napětí. Lithiová anoda může být kombinována s mnoha katodovými materiály, a to jak pevnými tak i kapalnými. Takto je možné vyrobit širokou řadu zdrojů s různými užitnými vlastnostmi.

 

Na těchto stránkách se stále ještě pracuje


Diskuze ke stránce Lithiové primární články

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.