Zinkové primární články

Primární zinkové baterie (primární baterie se zinkovou anodou).

Obecně:

Primární baterie se Zn anodou patří stále k nejrozšířenějším elektrochemickým zdrojům proudu. Do této skupiny můžeme zařadit následující běžně vyráběné elektrochemické systémy:

 

Baterie systému oxid manganičitý zinek s mírně kyselým elektrolytem jsou často nazývané jako baterie zinek-uhlík i když je všeobecně známo, že uhlík v nich neslouží jako elektrochemicky aktivní materiál, ale pouze jako proudový kolektor. I když jsme si vědomi "nesprávnosti" tohoto označení, jsme nuceni tuto zkutečnost zde zmínit, protože jsou takto uváděny v katalozích mnoha výrobců a také v elektrotechnickém slovníku se uvádí, že příkladem baterie uhlík-zinek — primární baterie, jako je například Laclanchéova nebo zinkochloridová bateriebaterie uhlík-zinek je baterie Leclanché nebo zinkochloridová baterie. Ze zkušeností však víme, že tyto výrazy se používají trochu jinak: pojmem zinkouhlíková baterie se ve většině případů myslí ta baterie se starší technologií (Leclanché) a baterie s novější technologií (ty lepší) se označují správně - zinkochloridové baterie. Někdy jsou tyto baterie označovány jako zinko-burelové články, což by bylo asi správnější než pojem zinkouhlíkové. Někdy jsou nazývané jako suchý článek — primární baterie obsahující elektrolyt, který je znehybněnsuché články, protože elektrolyt je zde znehybněn (není v kapalném stavu).

 

 

 


Diskuze ke stránce Zinkové primární články

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.